bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Ubezpieczający zobowiązany jest do wykazania okoliczności kradzieży pojazdu (art. 821 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Ubezpieczający zobowiązany jest do wykazania okoliczności kradzieży pojazdu (art. 821 k.c.)

Dodano: 2016-08-22
Publikator: Sąd Apelacyjny w Krakowie

Art. 821.  Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 listopada 2012 r. (sygn. akt I ACa 1113/12) orzekł, że ubezpieczającemu posiadającemu umowę ubezpieczenia autocasco nie przysługuje odszkodowanie za utracony pojazd, gdy nie jest w stanie określić w sposób jednoznaczny miejsca jego zaparkowania przed zajściem zdarzenia.

W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego ubezpieczyciela zasądzenia kwoty 135.000 zł z ustawowymi odsetkami tytułem świadczenia ubezpieczeniowego z umowy autocasco samochodu, który został skradziony, gdy auto było użyczone zięciowi powoda. Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania. Towarzystwo argumentowało, że nie zaszło zdarzenie ubezpieczeniowe – kradzież pojazdu, gdyż prokuratura umorzyła śledztwo, twierdząc, że nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...