bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KC W ORZECZNICTWIE – Nieważność umowy (art. 806 k.c.)

KC W ORZECZNICTWIE – Nieważność umowy (art. 806 k.c.)

Dodano: 2016-08-02
Publikator: Sąd Najwyższy

Art. 806. § 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 stycznia 1992 r. (sygn. akt III CZP 132/91) uznał, że odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje dopiero od dnia następnego po zgłoszeniu budynku do ubezpieczenia.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń – PZU) wystąpił mężczyzna, któremu w dniu 9 stycznia 1991 r. w wyniku pożaru zniszczeniu uległ budynek gospodarczy. Powód domagał się kwoty 52.628.315 zł z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...