bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
KAS nie może żądać danych bez właściwego trybu

KAS nie może żądać danych bez właściwego trybu

Dodano: 2021-03-05
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 lutego 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr) orzekł, że artykuł 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie daje prawa skarbówce do gromadzenia dowodów. Jest to dopuszczalne wyłącznie w ramach sformalizowanych postępowań: podatkowego, administracyjnego lub kontroli celno-skarbowej.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...