bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kary za zmowy przetargowe w wysokości niemal 330 tys. zł

Kary za zmowy przetargowe w wysokości niemal 330 tys. zł

Dodano: 2022-03-30
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wydał dwie decyzje dotyczące zmów przetargowych. W przytoczonych sprawach przedsiębiorcy próbowali wpłynąć na wynik zamówień publicznych organizowanych przez samorządy.

Pierwsza sytuacja odnosiła się do zamówień publicznych na utrzymanie zieleni, natomiast druga dotyczyła przewozu osób. W tym kontekście warto przypomnieć, że podmioty, które ubiegają się o zamówienia publiczne, nie mogą uzgadniać swoich ofert z innymi przedsiębiorcami. Skutkiem zmowy są bowiem wyższe koszty realizacji zadań publicznych, zatem straty dla gospodarki.

Zarówno jedna, jak i druga zmowa przetargowa sprowadzały się do tego, że podmiot, który został wybrany jako oferujący najkorzystniejsze warunki współpracy ostatecznie rezygnował z podpisania umowy. W taki sposób dochodziło do wyboru przez samorząd propozycji droższej.

W ubiegłym roku prezes UOKiK wydał pię decyzji w sprawie zmów przetargowych, a ponadto wszczął 26 takich postępowań. Najczęstszą z niedozwolonych praktyk jest przywołana uzgodniona rezygnacja z zawarcia umowy przez zwycięzcę – w 2021 r. miały miejsce dwa takie działania przedsiębiorców. Prezes UOKiK nałożył na uczestników tych zmów kary w wysokości prawie 330 tys. zł – odpowiednio w kwocie ponad 131 tys. zł oraz niemal 200 tys. zł.

W celu skuteczniejszego wykrywania zmów przetargowych UOKiK współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...