bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kary za zatory płatnicze

Kary za zatory płatnicze

Dodano: 2022-05-04
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK nałożył dwie kary pieniężne za zatory płatnicze w łącznej wysokości ponad 650 tys. zł.

Ukarane podmioty to spółki Bewa – producent wód mineralnych oraz Zacisze – właściciel sklepów z farbami. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że wygenerowane przez te podmioty zatory płatnicze wynosiły odpowiednio 75 i 25 mln zł. Prezes UOKiK nałożył zatem na przedsiębiorców następujące kary:  567 tys. zł na spółkę Bewa oraz 101 tys. zł na spółkę Zacisze.

Zgodnie z przepisami prawa, wysokość kary administracyjnej obliczana jest według wzoru. Oprócz wysokości niezapłaconych w terminie świadczeń pieniężnych, zależy ona również od obowiązujących w momencie wydania decyzji odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także od długości samego opóźnienia. Wymierzona kara odzwierciedla więc korzyści, jakie konkretni przedsiębiorcy uzyskali dzięki tworzeniu zatorów płatniczych.

Przypomnijmy, że działania UOKiK są wymierzone przeciwko podmiotom, które wykorzystują swoją pozycję. W przytaczanej sprawie do tego, by nieterminowo realizować płatność kontrahentom za dostarczone przez nich towary czy wykonane usługi. Takie działania mają chronić przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem utrzymania płynności finansowej ze względu właśnie na brak otrzymania należnej zapłaty.

 

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie