bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Dodano: 2022-11-08
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 14 października 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Czerwoną Torebkę SA z siedzibą w Poznaniu karę pieniężną w wysokości 100 000 zł.

Kara została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, a mianowicie – przekazanie w raporcie bieżącym informacji poufnej dotyczącej nabycia akcji Małpka SA, bez wskazania wpływu tej transakcji na sytuację majątkową i finansową spółki. Stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przypomnijmy, że nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych uderza w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość tego rynku. Narusza również zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do spółki.

Szczegóły dotyczące tej sprawy można odnaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80200&p_id=18.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...