bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Dodano: 2022-11-08
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 14 października 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Czerwoną Torebkę SA z siedzibą w Poznaniu karę pieniężną w wysokości 100 000 zł.

Kara została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, a mianowicie – przekazanie w raporcie bieżącym informacji poufnej dotyczącej nabycia akcji Małpka SA, bez wskazania wpływu tej transakcji na sytuację majątkową i finansową spółki. Stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przypomnijmy, że nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych uderza w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość tego rynku. Narusza również zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do spółki.

Szczegóły dotyczące tej sprawy można odnaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80200&p_id=18.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...