bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Dodano: 2022-11-08
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 14 października 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Czerwoną Torebkę SA z siedzibą w Poznaniu karę pieniężną w wysokości 100 000 zł.

Kara została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, a mianowicie – przekazanie w raporcie bieżącym informacji poufnej dotyczącej nabycia akcji Małpka SA, bez wskazania wpływu tej transakcji na sytuację majątkową i finansową spółki. Stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przypomnijmy, że nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych uderza w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość tego rynku. Narusza również zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do spółki.

Szczegóły dotyczące tej sprawy można odnaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80200&p_id=18.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...