bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Kara pieniężna dla Czerwonej Torebki

Dodano: 2022-11-08
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 14 października 2022 r. wydała decyzję nakładającą na Czerwoną Torebkę SA z siedzibą w Poznaniu karę pieniężną w wysokości 100 000 zł.

Kara została nałożona za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, a mianowicie – przekazanie w raporcie bieżącym informacji poufnej dotyczącej nabycia akcji Małpka SA, bez wskazania wpływu tej transakcji na sytuację majątkową i finansową spółki. Stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przypomnijmy, że nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych uderza w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość tego rynku. Narusza również zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do spółki.

Szczegóły dotyczące tej sprawy można odnaleźć pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80200&p_id=18.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...