bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara pieniężna dla byłego członka zarządu Interma Trade SA

Kara pieniężna dla byłego członka zarządu Interma Trade SA

Dodano: 2022-10-17
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 9 września br. decyzję nakładającą na Jarosława Piotrowskiego – byłego członka zarządu Interma Trade SA w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Interma”) – karę pieniężną w wysokości 55 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę.

Stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Decyzja jest konsekwencją wydania 29 października 2021 r. decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych. Powyższe polegało na nieprzekazaniu w terminie do wiadomości publicznej informacji poufnych. Jarosław Piotrowski w okresie naruszeń, za które Interma została ukarana, pełnił funkcję członka zarządu w Spółce i w tym czasie był odpowiedzialny za handel surowcami i handel hurtowy wyrobami jubilerskimi.

Działania Jarosława Piotrowskiego KNF oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się one ze stanowczą reakcją. Stwierdzone naruszenia były bardzo poważne, w istotny sposób naruszały podstawowe prawo uczestników rynku kapitałowego do powszechnego, pełnego i równego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej i wyemitowanych przez nią papierów wartościowych.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...