bg
Chcę wiedzieć o...

Kara dla Vinted

Dodano: 2022-05-11
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK nakładając na litewską spółkę VINTED UAB – właściciela platformy Vinted.pl – karę w wysokości 5,3 mln zł zakwestionował brak informacji o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży oraz o tym, jak nie dopłacać do „Ochrony Kupującego”.

Z wypowiedzi Prezesa UOKiK wynika, że poprzez brak przejrzystych informacji, VINTED godził w zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto mógł przyczynić się do tego, że ponosili oni straty finansowe.

Osoby sprzedające nie otrzymywały informacji o tym, że dostęp do zarobionych środków pieniężnych może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków mających związek z weryfikacją tożsamości. Jeśli konsument na żądanie dostawcy usług płatniczych nie przedstawił dokumentu tożsamości, spółka mogła zablokować pieniądze ze sprzedaży. Warto wskazać, że w chwili obecnej spółka zaniechała stosowania kwestionowanej praktyki.

Natomiast odnośnie osób kupujących jako problem wskazano brak informacji o sposobie zakupu bez ponoszenia opłaty za „Ochronę Kupującego”. Powyższe polegało na zwrocie pieniędzy w sytuacji, gdy nabyty przedmiot nie zostanie wysłany bądź dotrze uszkodzony. Skupiało się to także na zapewnieniu bezpiecznej płatności. I choć VINTED dopuszcza transakcje bez „Ochrony Kupującego”, to w żadnym miejscu nie jest opisane, jak skorzystać z takiego trybu. Spółka, mimo toczącego się postępowania, nie zrezygnowała ze wskazanej praktyki, dlatego też Prezes UOKiK decyzją nakazał jej zaniechanie.

Warto dodać, że o wątpliwościach związanych z żądaniem od konsumentów skanów dokumentów tożsamości, Prezes UOKiK poinformował Prezesa UODO.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie