bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara dla Generali TU

Kara dla Generali TU

Dodano: 2022-01-19
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 17 grudnia decyzję nakładająca na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń kary finansowe wysokości 162 tys. zł.

Sankcje zostały nałożone z powodu zidentyfikowania przez KNF 28 przypadków naruszeń art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Przy wymiarze kary został uwzględniony fakt, że Generali podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...