bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Kara dla Generali TU

Kara dla Generali TU

Dodano: 2022-01-19
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 17 grudnia decyzję nakładająca na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń kary finansowe wysokości 162 tys. zł.

Sankcje zostały nałożone z powodu zidentyfikowania przez KNF 28 przypadków naruszeń art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Przy wymiarze kary został uwzględniony fakt, że Generali podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...