bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Jednolity Plik Kontrolny: ile zyska na tym budżet państwa?

Jednolity Plik Kontrolny: ile zyska na tym budżet państwa?

Dodano: 2016-07-01

W dniu 1 lipca 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Nowe przepisy mają na celu usprawnić walkę z uchylaniem podatników od wpłacania danin do budżetu państwa, a tym samym podnieść wielkość wpływów do kasy państwowej.

Na razie nowe przepisy będą dotyczyć tylko największych firm działających w Polsce. Zgodnie z zapisem nowelizacji Ordynacji podatkowej, wprowadzającym nową formę rejestru, firmy będą musiały co miesiąc przesyłać drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego swoje rejestry VAT w formie JPK. W ten sposób fiskus będzie w stanie kontrolować wszystkie transakcje, jakie odbyły się w przeciągu ostatniego miesiąca. Oprócz tego, przedsiębiorstwa będą musiały dostarczyć drogą elektroniczną w formie JPK dane wymagane przez Urząd.

Wiceminister finansów Marian Banaś poinformował, że w pierwszym etapie nowymi obowiązkami zostanie objęte około 3,2 tys. przedsiębiorstw. Wiceminister wskazał, że regulacje pomogą fiskusowi w uzyskaniu lepszej orientacji w transakcjach podatników. Zdaniem Banasia, przyczyni się to do poprawy ściągalności podatków i bardziej efektywnej analizy ryzyka związanego z unikaniem płacenia podatków przez przedsiębiorców. 

„JPK pomoże lepiej i skuteczniej wytypować podmioty do kontroli. Z jednej strony pozwoli to uniknąć przypadkowych kontroli, ale zarazem będzie też działać prewencyjnie w przypadku tych, którzy mieliby złe intencje w fakturowaniu” – wyjaśniał Banaś. Z drugiej strony przedstawiciel resortu finansów nie był w stanie powiedzieć, o ile wzrosną przychody do budżetu państwa w związku z wprowadzeniem JPK.

Pierwszy termin złożenia JPK wypada na dzień 25 sierpnia. Zdaniem Ministerstwa Finansów firmy miały czas od 9 marca na przygotowanie swoich systemów do nowych obowiązków. Do tej pory do resortu nie wpłynęły sygnały o zaistniałych problemach w tej kwestii. MF podkreśliło także, że celem JPK jest eliminacja przeszkód w dostępie do danych elektronicznych. Dzięki nowemu systemowi znacznie skróci się czas przeprowadzenia kontroli i obniżki kosztów oraz zmniejszenie jej uciążliwości dla przedsiębiorców.

„Największą korzyścią wydaje się jednak istotna poprawa w komunikacji z organami podatkowymi – przejawiająca się w uzyskiwaniu przez podatników szybkiej i wysokiej jakości informacji zwrotnej. Korzyścią dla administracji będzie budowanie wizerunku służby przyjaznej uczciwym podatnikom i skutecznej w przeciwdziałaniu wyłudzeniom i unikaniu opodatkowania” – podał resort finansów.

W styczniu 2017 r. obowiązkiem przesyłania rejestru VAT w formie JPK będzie nałożony na ok. 140 tys. małych i średnich firm. Rok później nowymi regulacjami zostaną objęte pozostałe przedsiębiorstwa, ok. 1,4 mln podmiotów. Natomiast za dwa lata od lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie wszystkie firmy z sektora MSP. 

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...