bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Jak skutecznie walczyć o satysfakcjonujący poziom waloryzacji w umowach o udzielenie zamówienia publicznego?

Jak skutecznie walczyć o satysfakcjonujący poziom waloryzacji w umowach o udzielenie zamówienia publicznego?

Dodano: 2022-12-14
Publikator: Legal Flash

Wykonawcy już od długiego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych. Szalejąca inflacja, a wcześniej pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie w znaczący sposób odbiły się na kosztach realizacji zamówień publicznych, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy. Z pomocą wykonawcom miał przyjść rząd, ale zaproponowane rozwiązanie w postaci ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie zmieniło sytuacji wykonawców, gdyż zaproponowane rozwiązanie jedynie powielało to już istniejące w ustawie Pzp.

Najskuteczniejszym zatem działaniem, jakie podjąć mogą wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zadbanie tego, aby we wzorach umów znajdował się co najmniej satysfakcjonujący współczynnik waloryzacji.

Nie jest tajemnicą, że zamawiający publiczni często zastrzegają w umowie wskaźnik waloryzacji, który nie zrekompensuje wykonawcom strat finansowych związanych np. z postępującą inflacją. Wówczas szansą na ochronę interesów ekonomicznych wykonawców jest wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

W jednej z ostatnich spraw, w których Kancelaria reprezentowała jednego z Klientów, zamawiający dla umowy, która miała być realizowana przez 72 miesiące, zastrzegł ten wskaźnik na poziomie „nie wyższym niż 10 proc. maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy”. Dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia było jasne, że taka wartość nie pokryje potencjalnych strat wynikających z bardzo wysokiego poziomu inflacji w Polsce. Aż trzech wykonawców zdecydowało się na wniesienie odwołania do KIO.

W połączonych sprawach KIO 2532/22, KIO 2536/22 oraz KIO 2544/22 Izba w pełni podzieliła zdanie odwołujących (w tym Klienta Kancelarii). W uzasadnieniu wskazano przede wszystkim, że w umowach, również tych zawieranych w reżimie ustawy Pzp, niezwykle istotna jest równowaga kontraktowa stron, a jej wyrazem jest m.in. zastosowanie wskaźnika waloryzacji z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz ekonomicznych w tym zakresie. W stanie faktycznym niniejszej sprawy Izba uznała za zasadne podniesienie wysokości wskaźnika waloryzacji z 10 do 20 proc.

Rekomendacje CZTR:

  1. Wszyscy wykonawcy i podwykonawcy biorący udział przy realizacji zamówień publicznych powinni zwracać szczególną uwagę na wysokość wskaźnika waloryzacji, którą proponują zamawiający publiczni w umowach.
     
  2. Należy pamiętać, że wysokość wskaźnika waloryzacji, która godzi w interesy ekonomiczne wykonawcy można skutecznie zaskarżyć – oczywistym jest jednak, że ostateczny wyrok KIO w tej sprawie zależeć będzie od wielu czynników, w tym m.in. od możliwości wykazania wpływu zaproponowanego wskaźnika na potencjalną stratę wykonawcy.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...