bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
IWS: przyznawane przez ubezpieczycieli świadczenia mają raczej charakter symboliczny niż rzeczywisty

IWS: przyznawane przez ubezpieczycieli świadczenia mają raczej charakter symboliczny niż rzeczywisty

Dodano: 2020-12-09
Publikator: ​Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport dot. postępowań likwidacyjnych zakładów ubezpieczeń w przypadku wystąpienia zdarzeń komunikacyjnych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...