bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Istotne poglądy UOKiK dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Istotne poglądy UOKiK dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Dodano: 2017-04-04
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił osiem kolejnych istotnych poglądów. Dotyczą one sporów między konsumentami a bankami o postanowienia umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Większość spraw odnosi się do opłat pobranych w oparciu o niedozwolone postanowienia dotyczące obliczania kwoty i rat kredytu, jedna – do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a w jednej z nich poruszone są obie kwestie.

Rozpoznawane sprawy toczące się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt VI C 2167/16) przeciwko mBank oraz przed Sądem Okręgowym w Krakowie (sygn. akt IC 1196/16) przeciwko BZ WBK dotyczą postanowień ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. UOKiK uznał je za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów.

„Nie informują one kredytobiorców jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres ani w jaki sposób przedsiębiorca wylicza opłaty z tego tytułu. Obciążają kredytobiorców kosztami świadczenia, którego jedynym jego beneficjentem jest bank. Jednocześnie konsumenci nie mogą sprawdzić, za co tak naprawdę płacą” – wyjaśnia Urząd w komunikacie.

Pozostałe spory konsumentów z bankami BPH, BZ WBK, Deutsche Bank, Getin Noble Bank (2 spory), Millenium i PKO BP dotyczą opłat pobranych na podstawie kwestionowanych klauzul waloryzacyjnych. UOKiK wskazał, że na ich mocy banki ustalają sposób wyliczania wysokości kwoty i poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego zawarte w tabeli. Jednocześnie, zdaniem Urzędu, kredytobiorcy nie są w stanie zweryfikować, czym kierują się banki w podejmowaniu decyzji o wysokości kursów walut. Dlatego, UOKiK uznał te klauzule za niedozwolone.

Istotne poglądy Prezesa UOKiK wydane w powyższych sprawach dostępne są do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_aca_1233_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_521_15.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_1196_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_776_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_4055_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._iv_c_506_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._ii_c_3_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._vi_c_2167_16.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...