bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Istotne poglądy UOKiK dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Istotne poglądy UOKiK dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Dodano: 2017-04-04
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił osiem kolejnych istotnych poglądów. Dotyczą one sporów między konsumentami a bankami o postanowienia umów kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Większość spraw odnosi się do opłat pobranych w oparciu o niedozwolone postanowienia dotyczące obliczania kwoty i rat kredytu, jedna – do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a w jednej z nich poruszone są obie kwestie.

Rozpoznawane sprawy toczące się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt VI C 2167/16) przeciwko mBank oraz przed Sądem Okręgowym w Krakowie (sygn. akt IC 1196/16) przeciwko BZ WBK dotyczą postanowień ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. UOKiK uznał je za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów.

„Nie informują one kredytobiorców jakie są warunki ubezpieczenia, jego zakres ani w jaki sposób przedsiębiorca wylicza opłaty z tego tytułu. Obciążają kredytobiorców kosztami świadczenia, którego jedynym jego beneficjentem jest bank. Jednocześnie konsumenci nie mogą sprawdzić, za co tak naprawdę płacą” – wyjaśnia Urząd w komunikacie.

Pozostałe spory konsumentów z bankami BPH, BZ WBK, Deutsche Bank, Getin Noble Bank (2 spory), Millenium i PKO BP dotyczą opłat pobranych na podstawie kwestionowanych klauzul waloryzacyjnych. UOKiK wskazał, że na ich mocy banki ustalają sposób wyliczania wysokości kwoty i poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego zawarte w tabeli. Jednocześnie, zdaniem Urzędu, kredytobiorcy nie są w stanie zweryfikować, czym kierują się banki w podejmowaniu decyzji o wysokości kursów walut. Dlatego, UOKiK uznał te klauzule za niedozwolone.

Istotne poglądy Prezesa UOKiK wydane w powyższych sprawach dostępne są do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_aca_1233_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_521_15.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_1196_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_776_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._i_c_4055_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._iv_c_506_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._ii_c_3_16.pdf
istotny_poglad_w_sprawie_sygn._vi_c_2167_16.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...