bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Inwestycje w obligacje skarbowe

Inwestycje w obligacje skarbowe

Dodano: 2016-05-12

Niskie oprocentowanie lokat bankowych zniechęca osoby do odkładania swoich oszczędności w ten sposób. Związku z powyższym coraz większa popularnością cieszą się inne obszary lokowania funduszy. Osoby z niską awersja do ryzyka decydują się na wykup akcji na giełdzie. Inni powinni zainteresować się zakupem papierów dłużnych.

Najmniejsze ryzyko występuje przy zakupie obligacji Skarbu Państwa. Są one dystrybuowane przez PKO BP oraz stronę internetową obligacjeskarbowe.pl. Aktualne oprocentowanie waha się w przedziale od 2 do 2,5 proc. w skali roku. Wysokość oprocentowania zależy od długości okresu inwestowania – obligacje dwuletnie vs. dziesięcioletnie.

Obligacje skarbowe dają możliwość rezygnacji z umowy w dowolnym czasie, nie tracąc prawa do odsetek uzyskanych do dnia rozwiązania umowy. Jedynym kosztem jest przedterminowy wykup: 0,7 zł za każdy papier wartościowy obowiązujący za 2, 3 lub 4 lata oraz 2 zł za każdy papier obligacji dziesięcioletniej. 

Dużo większe zyski przynoszą obligacje korporacyjne, emitowane przez spółki. Pojawiły się już zapowiedzi ciekawych ofert publicznych obligacji, jakie mają pojawić się w najbliższym czasie. Zapowiedział się m. in. Alior Bank, który w ostatnim czasie już dwukrotnie wystąpił z publicznymi ofertami obligacji. W najbliższym czasie bank ma wypuścić na rynek obligacje zawierane na okres od 5 do 10 lat. W ten sposób spółka chce uzyskać 800 mln zł przychodu.

Obligacje chce także wypuścić Getin Noble Bank. Instytucja chce w ten sposób uzyskać 750 mln zł w przeciągu 12 miesięcy. Natomiast Bank Pocztowy poprzez emisję obligacji planuje uzyskanie 150-200 mln zł przychodu. W tej sprawie złożył już w KNF program emisji obligacji, z czego będą one kierowane do inwestorów detalicznych.

Prawdopodobnie do grona emitentów dołączą firmy z branży windykacyjnej – Kruk i Best, a także firmy z rynku zarządzania wierzytelnościami m. in. Kredyt Inkaso.

W marcu został zatwierdzony publiczny program emisji obligacji MW Trade – podmiotu należącego do grupy Getin Holding. Z branży deweloperskiej można kupić obligacje emitowane przez Ghelamco i Polnord, który już uzyskał 50 mln zł. Natomiast firma PCC Rokita z branży chemicznej ma zatwierdzony program emisyjny obligacji na kwotę 200 mln zł.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...