bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Inwestowanie z Credit Agricole

Inwestowanie z Credit Agricole

Dodano: 2022-02-01
Publikator: informacja prasowa

Credit Agricole rozpoczął subskrypcję ubezpieczenia na życie i dożycie z premią „Eko Indeks”. Produkt ten umożliwia inwestowanie w obligacje społeczne oraz indeks firm, które pozytywnie wpływają na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Nowe ubezpieczenie, którego subskrypcja rozpoczęła się 31 stycznia, zapewnia klientom ochronę ubezpieczeniową na życie, dodatkowo dając możliwość zysku na podstawie wzrostu indeksu firm, które oferują towary i usługi w oparciu o ESG.

Ubezpieczenia z premią „Eko Indeks” może kupić osoba będąca pomiędzy 18 a 70 rokiem życia. Produkt ten składa się z aktywa, w które inwestuje ubezpieczyciel.

CA Życie TU S. A., czyli ubezpieczyciel, gwarantuje ochronę 104 proc. zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tys. zł, maksymalna natomiast 1 mln zł. Opłata początkowa mieści się, w zależności od wysokości wpłaty, w przedziale pomiędzy 1.5 proc. a 2.5 proc. wpłaconej składki. Ponoszona jest ona jednorazowo. Szczegółowe informacje dotyczące nowego produktu znajdują się na stronie banku.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...