bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Skargi na działalność tzw. kancelarii odszkodowawczych

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Skargi na działalność tzw. kancelarii odszkodowawczych

Dodano: 2022-11-16
Publikator: Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO zwraca uwagę na bardzo ważny społecznie, a przy tym wciąż nierozwiązany problem rynku usług firm, które w imieniu poszkodowanych obywateli dochodzą roszczeń o odszkodowania.

Od dawna jakość usług tzw. kancelarii odszkodowawczych jest krytykowana, a niepokój wzbudza napływ skarg do Biura RPO. Skargi dotyczą takich problemów, jak np.:

  • pobierania zbyt wygórowanego wynagrodzenia;
  • ważności umowy zawartej przez poszkodowanego z tzw. kancelarią odszkodowawczą w sytuacji, gdy stan osoby uniemożliwiał świadome podjęcie decyzji;
  • ryzyka nieotrzymania środków przez klienta bądź otrzymania ich z opóźnieniem, podczas gdy wypłacone odszkodowanie trafia najpierw na konto firmy.

Podkreślmy, że klienci takich firm wymagają szczególnej ochrony. Często są to osoby poszkodowane w wypadkach, ponoszące ich zdrowotne konsekwencje w postaci uszczerbku na zdrowiu, niepełnosprawności. W związku z tym szybko potrzebują środków finansowych na leczenie, rehabilitację czy zakup leków.

Na chwilę obecną nie ma kompleksowej regulacji prawnej odnoszącej się do działalności kancelarii odszkodowawczych. W praktyce pozbawia to właściwej ochrony prawnej osób korzystających z ich usług.

Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kancelarie-odszkodowawcze-regulacja-dzialalnosci-ms.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...