bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
InterRisk o likwidacji szkód w uprawach rolnych

InterRisk o likwidacji szkód w uprawach rolnych

Dodano: 2017-03-21

InterRisk przypomina, że likwidacja szkód w uprawach rolnych jest ściśle związana z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Z 2005 r., nr 150, poz. 1249, ze zmianami). Ubezpieczyciel wymienia trzy najważniejsze etapy prawidłowego likwidowania szkód upraw rolnych.

Jako pierwszy z etapów, InterRisk wskazuje zgłoszenie szkody. Ubezpieczyciel zaznacza, że już od tego momentu ważna jest łatwość dokonania zgłoszenia oraz szybkość reakcji pomiędzy momentem przyjęcia zgłoszenia a skontaktowaniem się przez mobilnego rzeczoznawcę rolnego z poszkodowanym. Jako istotny element tego etapu likwidacji szkody InterRisk wskazuje również posługiwanie się przez towarzystwo ubezpieczeń nowymi technologiami.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...