bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Instytucje finansowe przyjazne mediacji w 2015 roku

Instytucje finansowe przyjazne mediacji w 2015 roku

Dodano: 2016-04-06
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Już po raz drugi Komisja Nadzoru Finansowego przyznała wyróżnienia „Instytucje finansowe przyjazne mediacji”. W tegorocznej edycji nagrody utrzymały dwa zakłady ubezpieczeń i jeden bank: PZU, STU Ergo Hestia i Bank Pocztowy.

Kapituła wybrała:

•  PZU SA za konsekwentną realizację programu promediacyjnego w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF wyrażającą się w kierowaniu licznych wniosków o mediację wobec swoich klientów oraz wyrażaniu zgód na mediacje inicjowane przez tych klientów; 
•  STU Ergo Hestia SA za kontynuację otwartej postawy promediacyjnej i wyrażanie zgód na mediacje w przypadku zdecydowanej większości wniosków swoich klientów kierowanych do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF; 
•  Bank Pocztowy SA za mediacyjną otwartość i wyrażanie zgody na polubowne rozwiązywanie sporów ze swoimi klientami w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Jak czytamy w komunikacie KNF wydanym z okazji wręczenia wyróżnień, w 2015 roku do Sądu Polubownego przy KNF skierowano łącznie 511 wniosków o postępowanie mediacyjne i 36 wniosków o postępowanie arbitrażowe. Najwięcej wniosków o mediację dotyczyło sektora ubezpieczeniowego (393) i bankowego (119). Na 511 wniosków o postępowanie mediacyjne, zgodę drugiej strony na mediację uzyskano w 135 przypadkach. Dla porównania, w 2014 roku wniosków o mediację było 347, a zgód drugiej strony – 62. W 2015 roku średnia wartość przedmiotu sporu w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Polubowny przy KNF wyniosła 95 tysięcy złotych. Więcej informacji o działalności Sądu Polubownego przy KNF dostępnych jest w sprawozdaniu rocznym.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...