bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Indeks Zaległych Płatności Polaków systematycznie idzie w górę

Indeks Zaległych Płatności Polaków systematycznie idzie w górę

Dodano: 2016-10-03
Publikator: BIG InfoMonitor

Z danych przedstawionych w raporcie BIG InfoMonitor wynika, iż Indeks Zaległych Płatności Polaków systematycznie idzie w górę. Wskaźnik, który pokazuje liczbę osób z zaległymi zobowiązaniami przypadającą na 1000 dorosłych Polaków wzrósł od poprzedniej publikacji w czerwcu z 68,1 do 72,6.

Powyższe oznacza, że w bazach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej jest obecnie niemal 73 niesolidnych dłużników na każde 1000 dorosłych Polaków. Najbardziej znaczący przyrost liczby dłużników na statystycznego mieszkańca województwa, odnotowano na: Podkarpaciu, Podlasiu, w Świętokrzyskiem i Opolskiem. Osób, które co najmniej 60 dni po terminie nie opłaciły zobowiązań pozakredytowych lub kredytowych, na minimum 200 zł przybyło tu o około 7 proc., przy średniej dla kraju 6,4 proc.

Z raportu wynika, że liczba niesolidnych dłużników rośnie, pomimo długotrwałego trendu spadku bezrobocia. „Choć stopa bezrobocia na koniec sierpnia wyniosła w kraju 8,5 proc. o 0,1 pkt. proc. mniej niż w lipcu i 1,4 pkt. proc. mniej niż w sierpniu zeszłego roku, to liczba niesolidnych dłużników wzrasta. Od poprzedniej publikacji zawierającej dane na koniec marca do obecnej publikacji opierającej się na danych z końca czerwca przybyło prawie 136 tys. dłużników do 2 283 369 osób. Od sierpnia zeszłego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 206 tys.” – czytamy w komunikacie prasowym.

Dane dla poszczególnych województw pokazują, iż na poziomie regionalnym również nie widać zależności pomiędzy poziomem bezrobocia, a liczbą niesolidnych dłużników. Stosunkowo wysoki poziom bezrobocia na Podkarpaciu i Podlasiu nie przekłada się na odsetek nieradzących sobie z obsługą zobowiązań. Niesolidnych dłużników jest tu odpowiednio 40 i 49 na 1000 dorosłych Polaków, czyli około dwukrotnie mniej niż w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie stopa bezrobocia jest zbliżona a niesolidnych dłużników 96 na 1000.

Z raportu wynika, iż łączna kwota zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych wynosi 47,19 mld zł. W stosunku do czerwcowego raportu, zaległości Polaków wzrosły o 2,54 mld złotych, czyli o prawie 6 proc.

Eksperci wskazują iż, na przyrost zaległości Polaków wpływ miały przede wszystkim zobowiązania pozakredytowe, czyli te, które gromadzą się w wyniku niepłaconych na czas rachunków za telefon, media, rat pożyczek pozabankowych, długów dochodzonych przez frmy windykacyjne czy też alimentów. W sumie ich łączna kwota zwiększyła się o 2,14 mld złotych do 19,21 mld zł, podczas gdy niespłacanych w terminie kredytów o 0,4 mld zł do 27,98 mld zł.

W raporcie podano, iż średnia wartość zaległości przypadająca na osobę w porównaniu z czerwcową publikacją zmalała z 20 790 zł do 20 665 zł. Spadek odnotowano we wszystkich przedziałach wiekowych poza 65+, gdzie wzrosła z 15 806 zł do 16 070 zł. Największe niespłacone w terminie długi mają osoby między 45 a 54 rokiem życia, a nieznacznie mniejsze osoby w wieku od 35 do 44 lat. Eksperci uważają, iż spowodowane jest to popularnością kredytów mieszkaniowych w tych grupach wiekowych. Średnia wartość zaległego zobowiązania z tytułu niespłacanego kredytu mieszkaniowego wynosi ponad 221 tys. zł. Przeciętna kwota zaległości z tytułu gotówkowego kredytu konsumpcyjnego to z kolei ponad 21 tys. zł.

Średnia wartość zobowiązań przypadająca na jednego niesolidnego płatnika, od czerwca 2016 r. do września 2016 r. zmniejszyła się o 125 zł i wynosi obecnie 20 665 zł. Przeciętne kwoty zaległości spadły w 11 województwach, najbardziej zauważalnie w Małopolsce o 612 zł, Opolskiem – 478 zł, a także na Podlasiu – o 394 zł. Nadal największe średnie zadłużenie występuje w województwie mazowieckim – nieznacznie ponad 28 tys. zł.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...