bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Identyfikacja preferencji w obszarze zrównoważonego rozwoju – nowe wymogi

Identyfikacja preferencji w obszarze zrównoważonego rozwoju – nowe wymogi

Dodano: 2022-05-15
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Wraz z początkiem sierpnia br. wchodzi w życie rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1257.

Regulacja odnosi się do uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju w wymogach nadzoru i zarządzania ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi. Dla zakładów ubezpieczeń oznacza to liczne zmiany oraz konieczność dostosowania się do wytycznych.

Rozporządzenie wymaga, aby zakłady ubezpieczeń oraz pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy udzielają porad, pozyskiwali od klientów wiadomości na temat ich preferencji odnośnie zrównoważonego rozwoju. Należy to odnieść do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Po dokonaniu analizy ubezpieczyciele mieliby możliwość zaproponowania klientom „zielonych” ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Przepis wzbudza jednak wiele wątpliwości. Regulacja wprowadza ważne zmiany w działalności ubezpieczycieli. Dotyczą one uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania produktem. Dodatkowo skupiają się na badaniu preferencji klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście jego dystrybucji.

Niepewność dotyczy zatem tego, jak ma wyglądać analiza skupiająca się na preferencjach klientów w omawianym zakresie. Nie jest także dostatecznie jednoznaczne, na jakim etapie powinno dojść do badania preferencji klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nasuwa się również pytanie – czy badanie preferencji klientów zawsze ma sens.

Instytucje finansowe poddają krytyce wskazane pomysły, ponieważ wymuszają wprowadzenie rozwiązań będących generatorami nadmiernych kosztów. Poza tym regulacje nie są korzystne dla klientów. Będą oni poddawani zbędnej analizie nawet w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie posiada w ofercie „zielonych” produktów. Warto wskazać, że praktyka pokazuje, iż więcej informacji nie poprawia zrozumienia produktów ubezpieczeniowych.

 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...