bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
I dzień Insurace & Reinsurance Days 2016

I dzień Insurace & Reinsurance Days 2016

Dodano: 2016-06-22

Pierwszy dzień konferencji upłynął pod znakiem ubezpieczeń majątkowych.

Omówiono wiele ciekawych tematów, ale z całą pewnością warto zwrócić uwagę na przedstawione zmiany w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Tutaj bardzo interesujące było spojrzenie Pana Pawła Lewińskiego, Dyrektora Biura Analityczno-Aktuarialnego PZU S.A. W opinii prelegenta wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych roku 2015 wcale nie jest tak porażający, jak mogłoby się wydawać. Ponad 350 mln to ciągle wynik dodatni. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy spojrzymy na problem z perspektywy poszczególnych grup ubezpieczeń. Wszystkie grupy niekomunikacyjne to ponad 1,5 mld zysku (rentowność na poziomie 16% – bardzo dobra jak na konkurencyjny rynek). Grupa 3 w 2015 to drobne pogorszenie wyników. Jednak wszystkich martwi grupa 10 (OC), gdzie rok 2015 to ponad 1 mld straty, a pierwszy kwartał 2016 to również ponad 300 mln ujemnego wyniku technicznego.

Przyczyny sytuacji w grupie 10 są dość oczywiste – malejące przez lata składki i rosnące poziomy wypłacanych odszkodowań i świadczeń. Dobry sygnał to malejąca częstość zgłaszanych szkód (spadek o 16% w 2015 w stosunku do lat ubiegłych), ale nie do końca wiadomo co jest tego przyczyną? Trend spadkowy raczej się nie utrzyma i zapewne można spodziewać się wzrostów w kolejnych latach.

Dynamika przypisu ustabilizowała się ostatnio na poziomie 120%, ale w marcu i w kwietniu jest praktycznie niezmieniona, czyli tempo wzrostu składki wyhamowało. 

Biorąc pod uwagę te dane oraz zakładając wzrost częstości szkód do poziomu 5,25% i wzrost średniej szkody na poziomie 5% i dodatkowo wzrost liczby ryzyk o 3%, można założyć wzrost składki o około 10% (wzrost kwotowy o około 650 mln). Przy tych samych założeniach odszkodowania wzrosłyby o około 750 mln. W efekcie wynik techniczny w roku 2016 powinien ulec poprawie jedynie o około 45 mln. Przy bardziej agresywnych założeniach co do dynamiki przypisu (150% w drugim półroczu), wynik techniczny za rok 2016 powinien wynieść około 600 mln.

Patrząc realnie, przy założeniu dalszego wzrostu poziomu składek przy jednoczenym zahamowaniu dynamiki wzrostu świadczeń, rynek w grupie 10 ma szansę wyrównać się w roku 2018.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...