bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Gwiazdy Ubezpieczeń

Gwiazdy Ubezpieczeń

Dodano: 2022-11-30
Publikator: informacja prasowa

Generali TU SA zajęło pierwsze miejsce w rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, przygotowanym przez Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Podstawą rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń były dane ze sprawozdań finansowych ubezpieczycieli. Wyłaniając zwycięzców klasyfikacji ogólnej redakcja uwzględniła audytowane jednostkowe sprawozdania finansowe za 2021 r. wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń. Uwzględnione zostały rezultaty pracy kilkudziesięciu ubezpieczycieli. Za bazę porównawczą posłużyły analogiczne sprawozdania za 2020 r.

DGP przeanalizował działania towarzystw ubezpieczeniowych i uwzględnił następujące kategorie obrazujące skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo i rentowność: składka przypisana brutto, aktywa razem, kapitały własne, wynik netto, wynik techniczny brutto, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wskaźnik szkodowości oraz wskaźnik kosztów.

W zestawieniu DGP Generali TU SA zdobyło 88 punktów na 100.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie