bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Gwarancja ubezpieczeniowa w razie niewypłacalności biura podróży

Gwarancja ubezpieczeniowa w razie niewypłacalności biura podróży

Dodano: 2016-11-03
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 października 2015 r. (sygn. akt II CSK 836/14) orzekł, że Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu marszałkowi województwa poniesionych przez niego kosztów zapewnienia klientom niewypłacalnego organizatora turystyki powrotu do kraju w razie niewypłacalności sumy gwarancyjnej.

W rozpoznawanej sprawie powód – Marszałek Województwa domagał się zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 273.727,17 zł. Powód pokrył tą kwotą koszty sprowadzenia z zagranicy grupy turystów upadłego biura podróży w zakresie, w którym koszty te przekraczały sumę gwarancji udzielonej mu przez ubezpieczyciela.

Powód podnosił, że zadanie to stanowi zadanie zlecone samorządu wojewódzkiego w zakresie administracji rządowej. A zatem, jak tłumaczył, był uprawniony uzyskać odpowiednie dofinansowanie ze strony Skarbu Państwa. Pozwany kwestionował żądanie powoda. Wskazał, że w piśmie z dnia 6 czerwca 2013 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało marszałków, że to oni są beneficjentami odpowiednich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz organizatorów imprez turystycznych i mają obowiązek sprowadzania klientów biur podróży do krajów w razie ich upadłości, a także odpowiadają za sposób wydatkowania środków finansowych z zaliczek wypłaconych przez gwaranta.

Pliki do pobrania

orzeczenie_ii_csk_836-14.pdf

Artykuły powiązane

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...

Spółka Provident z licencją krajowej instytucji płatniczej?

Provident liczy na to, że będzie pierwszą firmą pożyczkową na polskim rynku z licencją krajowej instytucji płatniczej (K...

Jak dobrze mieć assistance domowy!

Przeciekający zawór od pralki, zalane mieszkanie czy zmywarka, która przestała działać… Nikogo nie cieszą takie niespodz...