bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Gwarancja przy sprzedaży

Gwarancja przy sprzedaży

Dodano: 2016-06-02

W dzisiejszym wydaniu „o prawie przy kawie” postanowiliśmy skoncentrować się na bardzo praktycznym zagadnieniu, które co prawda niewiele ma wspólnego z ubezpieczeniami (z pewnymi wyjątkami), ale może przydać się Państwu w codziennym życiu. Chodzi o uprawnienia z tytułu gwarancji na zakupione produkty.

Temat jest o tyle ciekawy, że przez wiele ostatnich lat obowiązywała dość niefortunna ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i dopiero ostatnia zmiana w kodeksie cywilnym, wprowadzona przy okazji uchwalania ustawy o prawach konsumenta, sytuację w dość istotny sposób poprawiła.

Przejdźmy jednak do rzeczy. Stosownie do postanowień art. 577. § 1 Kodeksu cywilnego, udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. W praktyce przepis ten oznacza, że podmiot, który udziela gwarancji (co ciekawe, nie musi to być producent kupowanej rzeczy), powinien zapewnić kupującego, że kupowana rzecz ma określone właściwości/cechy i jeżeli takie zapewnienie okaże się nieprawdziwe, wówczas kupującemu będą przysługiwać określone uprawnienia, o czym dalej. Interesujące jest również i to, że oświadczenie o udzieleniu określonej gwarancji może być również sformułowane jedynie w reklamie danego produktu, bez potrzeby wystawiania dokumentu gwarancji. Przepis art. 5772 Kodeksu cywilnego przyznaje jednak uprawnionemu z gwarancji (kupującemu daną rzecz) prawo żądania od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Praktyka jest też taka, że gwarancję otrzymujemy w formie pisemnej, a to z kolei oznacza, że warto uważnie zapoznać się z treścią takiego dokumentu gwarancyjnego, aby upewnić się, że zakres gwarancji (przede wszystkim zapewnienie co do określonych właściwości kupowanej rzeczy) jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Na szczęście § 3 artykułu 577 Kodeksu cywilnego wprowadza zasadę, że jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Innymi słowy, jeżeli z treści dokumentu gwarancyjnego jednoznacznie nie wynika co innego, wówczas gwarant będzie odpowiadał za niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową (wada fizyczna), jeżeli rzecz:

  1.   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2.   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3.   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4.   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...