bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2017 roku

GUS: Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2017 roku

Dodano: 2017-09-29
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2017 roku. Z opracowania wynika, że sektor na koniec czerwca 2017 r. osiągnął lepsze wyniki niż rok temu. „Wpłynęły na to ponad dwukrotnie wyższe niż w I półroczu 2016 r. wyniki netto uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II), a także korzystniejsze wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I)” – podał Urząd w komunikacie.

W analizowanym okresie towarzystwa ubezpieczeń uzyskały przypis składki brutto w wysokości 31 576,3 mln zł (więcej o 15,2% niż w I półroczu 2016 r.), z czego 12 209,9 mln zł stanowiła składka działu I, a 19 366,4 mln zł działu II.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...