bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 r.

GUS: Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2016 r.

Dodano: 2016-10-03
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2016 r. pogorszyły się w porównaniu z I półroczem 2015 r. w wyniku głębszego spadku przychodów niż kosztów. Wyniki finansowe były mniej korzystne zarówno w dziale ubezpieczeń na życie jak i w dziale ubezpieczeń majątkowych – napisał w raporcie Główny Urząd Statystyczny.

W I półroczu 2016 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 27 269 mln zł (mniej o 2,9% niż w I półroczu 2015 r.), z czego 11 921,2 mln zł stanowiła składka działu I, a 15 347,8 mln zł działu II.

W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I półroczu 2016 r. wyniosły 18 213,6 mln zł i były wyższe o 4,4% niż w I półroczu 2015 r., w dziale I zmniejszyły się do 9 156,0 mln zł, a w dziale II wzrosły do 9 057,6 mln zł.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...