bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,5 mld zł w 2015 r.

GUS: Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,5 mld zł w 2015 r.

Dodano: 2016-06-27
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 roku.

Z danych podanych przez GUS wynika, że wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 284,4 mld zł (wzrost o 21,6% w stosunku do roku poprzedniego).

„W 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 9,8 mld zł (o 3,8% więcej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 261,4 mld zł (o 23,8%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,0 mld zł (wzrost o 6,5%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,5 mld zł  i był wyższy o 9,8% niż przed rokiem.” –  podano w komunikacie.

Jak podaje GUS, w końcu 2015 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 814 funduszy inwestycyjnych (o 133 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 40, tak jak przed rokiem, a liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła do 51, przy 47 przed rokiem. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 594 do 723.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 284 394,8 mln zł (wzrost o 21,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:

  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 137 023,1 mln zł (wzrost o 54,4%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 37,9% do 48,2%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 93 428,4 mln zł (wzrost o 1,0%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zmniejszył się z 39,6% do 32,8%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 943,3 mln zł (wzrost o 2,5%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 19,0%, wobec 22,5% przed rokiem.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...