bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: W październiku po raz kolejny najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

GUS: W październiku po raz kolejny najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

Dodano: 2016-10-24
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich badanych sekcji (poza budownictwem) zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Już po raz kolejny najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności występują w jednostkach należących do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od odnotowanych we wrześniu oraz od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat – podał Główny Urząd Statystyczny.

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 27,3 (przed miesiącem plus 24,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,2% badanych firm, a jej pogorszenie – 4% (we wrześniu odpowiednio 28,6% i 4,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno diagnozy jak i prognozy popytu i sprzedaży są korzystne, choć w przypadku popytu ostrożniejsze od formułowanych we wrześniu. Oceny bieżące i przewidywania sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, choć mniejsze od planowanych we wrześniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług, zbliżonego do prognozowanego przed miesiącem.

Odsetek przedsiębiorców z sekcji uslugi i ubezpieczenia nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,1% (przed rokiem 1,7%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość barier związanych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 30,1% do 41,0%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 36,4% do 47,2%).

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 r. oceniają koniunkturę optymistycznie. W bieżącym miesiącu ich opinie są nieco mniej korzystne niż we wrześniu br. oraz w październiku 2014 i 2015 roku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w październiku przed rokiem. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są korzystne, choć w bieżącym miesiącu nieco ostrożniejsze od formułowanych od czerwca br. oraz w październiku ostatnich dwóch lat. Oceny z zakresu handlu detalicznego są pozytywne, podobne do sygnalizowanych od kwietnia br. i w październiku ub. r. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w październiku – nieznacznie ostrożniej niż przed miesiącem i przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii od lutego br. są pozytywne, w październiku br. zbliżone do zgłaszanych we wrześniu, ale lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są lepsze od opinii zgłaszanych przed miesiącem oraz od sygnalizowanych w październiku ostatnich siedmiu lat.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...