bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: W 2015 r. wartość aktywów sektora finansowego wzrosła w bankowości, ubezpieczeniach i funduszach inwestycyjnych

GUS: W 2015 r. wartość aktywów sektora finansowego wzrosła w bankowości, ubezpieczeniach i funduszach inwestycyjnych

Dodano: 2017-01-03
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W dniu 30 grudnia 2016 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował roczny raport „Monitoring banków 2015”. Głównym celem publikacji jest przedstawienie informacji dotyczących działalności i wyników finansowych sektora bankowego w Polsce na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sytuacji na krajowym oraz światowych rynkach finansowych.

Twórcy publikacji wykorzystali dane pochodzące ze sprawozdawczości Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a także dane i informacje publikowane przez instytucje międzynarodowe, w tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Europejski Bank Centralny i Komisję Europejską.

Z raportu wynika między innymi, iż rynek finansowy w Polsce w 2015 r., mierzony wartością aktywów instytucji finansowych, wzrósł o 5,2% i osiągnął poziom 2 217,8 mld zł. Wartość aktywów sektora finansowego wzrosła w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i funduszy inwestycyjnych, natomiast spadek cechował SKOK oraz OFE. Najwyższą wartość aktywów na rynku finansowym w Polsce w 2015 r. miały banki komercyjne i spółdzielcze – łącznie 1 600,1 mld zł; aktywa te były wyższe o 4,4% wobec poprzedniego roku. Najszybszy wzrost aktywów w 2015 r., odnotowano dla funduszy inwestycyjnych były one wyższe o 21,6% w stosunku do 2014 r.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...