bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
GUS: Ubezpieczenia ze stratami po 2015 r.

GUS: Ubezpieczenia ze stratami po 2015 r.

Dodano: 2016-04-05
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W dniu 31 marca 2016 r. Główny Urząd Statystyczny podał wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2015 r. Jak czytamy w komunikacie, „Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2015 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, na co wpłynął głębszy spadek przychodów ogółem niż kosztów ogółem.

Kolejne najważniejsze wyniki podsumowania GUS:

  1. W 2015 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 54 801,6 mln zł (mniej o 0,2% niż w 2014 r.), z czego 27 525,2 mln zł stanowiła składka działu I, a 27 276,4 mln zł działu II.
  2. Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 5 726,0 mln zł i był niższy o 14,3% niż w 2014 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 3 065,3 mln zł, natomiast w dziale II wynik ten wyniósł 2 660,7 mln zł.
  3. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2015 r. wyniosły 34 845,8 mln zł i były wyższe o 2,0% niż w 2014 r., w dziale I spadły do 19 357,7 mln zł, a w dziale II wzrosły do 15 488,1 mln zł.
  4. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 3 185,2 mln zł i był niższy o 21,6% niż w 2014 r. Wynik techniczny zmniejszył się: w ubezpieczeniach na życie do 2 840,7 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 344,5 mln zł.
  5. W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpiła strata techniczna w wysokości 113,9 mln zł (247,8 mln zł zysku w 2014 r.). W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych strata techniczna zwiększyła się z 782,5 mln zł w 2014 r. do 1 017,1 mln zł w 2015 r.
  6. Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 180 009,3 mln zł (wzrost w skali roku o 0,9%), z tego na dział I przypadało 102 858,0 mln zł, na dział II – 77 151,3 mln zł.

Pliki do pobrania

ubezp_15k04.pdf

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...