bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
GUS: Ubezpieczenia ze stratami po 2015 r.

GUS: Ubezpieczenia ze stratami po 2015 r.

Dodano: 2016-04-05
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W dniu 31 marca 2016 r. Główny Urząd Statystyczny podał wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2015 r. Jak czytamy w komunikacie, „Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2015 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, na co wpłynął głębszy spadek przychodów ogółem niż kosztów ogółem.

Kolejne najważniejsze wyniki podsumowania GUS:

  1. W 2015 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 54 801,6 mln zł (mniej o 0,2% niż w 2014 r.), z czego 27 525,2 mln zł stanowiła składka działu I, a 27 276,4 mln zł działu II.
  2. Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 5 726,0 mln zł i był niższy o 14,3% niż w 2014 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 3 065,3 mln zł, natomiast w dziale II wynik ten wyniósł 2 660,7 mln zł.
  3. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2015 r. wyniosły 34 845,8 mln zł i były wyższe o 2,0% niż w 2014 r., w dziale I spadły do 19 357,7 mln zł, a w dziale II wzrosły do 15 488,1 mln zł.
  4. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 3 185,2 mln zł i był niższy o 21,6% niż w 2014 r. Wynik techniczny zmniejszył się: w ubezpieczeniach na życie do 2 840,7 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 344,5 mln zł.
  5. W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpiła strata techniczna w wysokości 113,9 mln zł (247,8 mln zł zysku w 2014 r.). W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych strata techniczna zwiększyła się z 782,5 mln zł w 2014 r. do 1 017,1 mln zł w 2015 r.
  6. Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 180 009,3 mln zł (wzrost w skali roku o 0,9%), z tego na dział I przypadało 102 858,0 mln zł, na dział II – 77 151,3 mln zł.

Pliki do pobrania

ubezp_15k04.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...