bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne najbardziej innowacyjne w usługach w latach 2014-2016

GUS: Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne najbardziej innowacyjne w usługach w latach 2014-2016

Dodano: 2017-11-03
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W dniu 27 października 2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016”. Publikacja przedstawia wyniki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. „Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne” okazały się najlepsze wśród przedsiębiorstw usługowych.

Jak podaje GUS, przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu lub nie został do końca tego okresu ukończony.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...