bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Sekcja finansowa i ubezpieczeniowa najlepiej ocenione

GUS: Sekcja finansowa i ubezpieczeniowa najlepiej ocenione

Dodano: 2016-04-26
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Najbardziej optymistyczne opinie spośród podmiotów należących do badanych rodzajów działalności, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu 2015 r., ale mniej korzystne od sygnalizowanych w marcu 2016 r., formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Z analiz Urzędu wynika, że w tym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21,6 (plus 25,5 w marcu). Poprawę koniunktury odnotowuje 27,8% badanych firm, a jej pogorszenie 6,2% (w poprzedni miesiącu odpowiednio 31,1% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podaję, że we wspomnianej sekcji po raz pierwszy od maja 2009 r. aktualna sytuacja finansowa nie jest oceniana pozytywnie, ale korzystne prognozy utrzymują się na poziomie przewidywań sprzed miesiąca. Z badań instytucji wynika, że odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi, a prognozowany na najbliższe trzy miesiące wzrost cen może być mniejszy od zapowiadanego w marcu. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, zbliżone do planowanych przed miesiącem.

„Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 4,3% (przed rokiem 2,9%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (73,6% w kwietniu br., 72,8% przed rokiem). Od sierpnia ubiegłego roku rośnie znaczenie bariery związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu – jest to też bariera, której uciążliwość w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wzrosła w największym stopniu (z 27,4% do 48,7%)” – podał GUS.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...