bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Sekcja finansowa i ubezpieczeniowa najlepiej ocenione

GUS: Sekcja finansowa i ubezpieczeniowa najlepiej ocenione

Dodano: 2016-04-26
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Najbardziej optymistyczne opinie spośród podmiotów należących do badanych rodzajów działalności, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu 2015 r., ale mniej korzystne od sygnalizowanych w marcu 2016 r., formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Z analiz Urzędu wynika, że w tym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21,6 (plus 25,5 w marcu). Poprawę koniunktury odnotowuje 27,8% badanych firm, a jej pogorszenie 6,2% (w poprzedni miesiącu odpowiednio 31,1% i 5,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podaję, że we wspomnianej sekcji po raz pierwszy od maja 2009 r. aktualna sytuacja finansowa nie jest oceniana pozytywnie, ale korzystne prognozy utrzymują się na poziomie przewidywań sprzed miesiąca. Z badań instytucji wynika, że odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi, a prognozowany na najbliższe trzy miesiące wzrost cen może być mniejszy od zapowiadanego w marcu. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, zbliżone do planowanych przed miesiącem.

„Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 4,3% (przed rokiem 2,9%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (73,6% w kwietniu br., 72,8% przed rokiem). Od sierpnia ubiegłego roku rośnie znaczenie bariery związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu – jest to też bariera, której uciążliwość w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku wzrosła w największym stopniu (z 27,4% do 48,7%)” – podał GUS.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...