bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Ogólny klimat koniunktury w sekcji finanse i ubezpieczenia (IX ’16 r.). Spada optymizm przedsiębiorców

GUS: Ogólny klimat koniunktury w sekcji finanse i ubezpieczenia (IX ’16 r.). Spada optymizm przedsiębiorców

Dodano: 2016-09-23
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

„Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są jednak ostrożniejsze do odnotowanych przed miesiącem, ale lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu przed rokiem” – czytamy w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2016 r.”. GUS odnotowuje najlepszą koniunkturę w sektorze finansów i ubezpieczeń od maja tego roku.

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 24,0 (przed miesiącem plus 28,5).

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...