bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GUS: Dobre nastroje przedsiębiorców w kwietniu

GUS: Dobre nastroje przedsiębiorców w kwietniu

Dodano: 2016-04-26
Publikator: Główny Urząd Statystyczny

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Główny Urząd Statyczny podał dane dotyczące koniunktury polskiej gospodarki za kwiecień 2016 r. Ogólny wynik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł plus 5,4. Miesiąc temu wynik ten uplasował się na poziomie 4,9.

Poprawę koniunktury wskazało 16,2 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast pogorszenie – 10,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,9 proc. i 12 proc). Pozostałe przedsiębiorstwa nie dostrzegają żadnych zmian.

Równie pozytywnie był oceniany zarówno krajowy jak i zagraniczny portfel zamówień. Wzrost tego wskaźnika przekłada się na niewielką poprawę bieżącej produkcji oraz mniej pesymistyczne niż w marcu opinie dotyczące sytuacji finansowej. 

Ponadto, przedsiębiorcy wskazują wzrost należności na nieco wyższym poziomie niż przed miesiącem. Utrzymują się korzystne przewidywania portfela zamówień i produkcji. Prognozy sytuacji finansowej są optymistyczne. W wielu firmach planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia.

Gorzej przedstawia się perspektywa prezesów instytucji finansowej. Ich sytuacja poprawiła się zgłaszanej w ostatnich kilku miesiącach. Odpowiednie prognozy są pozytywne i lepsze od formułowanych w marcu, a także zbliżone do sygnalizowanych w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...