bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Grzegorz Jurczyk został prezesem BPH

Grzegorz Jurczyk został prezesem BPH

Dodano: 2016-08-17

Grzegorz Jurczyk został wybrany przez Radę Nadzorczą Banku BPH nowym prezesem instytucji. Nominacja nastąpiła po złożeniu rezygnacji ze stanowiska przez poprzedniego prezesa Richarda Gaskin, który kierował bankiem od 2010 r.

„Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”) niniejszym informuje, że 16 sierpnia 2016 r. Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku BPH” – podał w komunikacie Bank BPH.

Grzegorz Jurczyk ukończył Szkołę Główna Handlową w Warszawie (kierunek Handel Zagraniczny). Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej Bain & Company, gdzie pracował jako konsultant. Następnie, w latach 1998-2002, pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu oraz członka Zarządu w Fiat Bank Polska S.A. W latach 2006-2007 był Dyrektorem ds. Sprzedaży Produktów Samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w General Electric International. Swoje doświadczenie zdobywał także w zarządach spółek: Santander Consumer Banku, GE Money Banku. W GE Money pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Sprzedaży, a po połączeniu z Bankiem BPH zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Obszaru Dystrybucji Pośredniej. Jako Wiceprezes banku pierwotnie odpowiadał za Pion Marketingu i Zarządzania Produktami oraz Pion Sprzedaży, a od stycznia 2013 r. do sierpnia 2016 r. był odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ponadto w komunikacie banku podano, że w dniu 16 sierpnia 2016 r. rezygnacje z funkcji wiceprezesa złożyli: Grażyna Utrata, Andras Bende, Mariusz Kostera, Mariusz Bondarczuk oraz Krzysztof Nowaczewski.

Zgodnie z komunikatem Zarządu, KNF wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH, w trybie art. 22b Prawa bankowego.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...