bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Grupa PZU powiększa się o kolejny bank

Grupa PZU powiększa się o kolejny bank

Dodano: 2016-04-03

Zgodnie z informacjami przekazanymi inwestorom przez Alior Bank, bank ten, należący do grupy PZU, zakupi za kwotę około 1,2 mld złotych znaczący pakiet akcji Banku BPH. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz obecnych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru.

Zawarcie umowy jest zgodne z wielokrotnie komunikowaną i konsekwentnie realizowaną przez Zarząd Alior Banku strategią rozwoju, opartą o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału. W wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Banku osiągną poziom ok. 60 mld złotych, co uplasuje Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym.

Nie ulega wątpliwości, że w wyniku tej transakcji Grupa PZU znacząco zwiększy swoją obecność na rynku bankowym. Z całą pewnością zwiększenie bazy klientów bankowych może też znacząco wpłynąć na dalszy rozwój bancassurance w ramach grupy PZU.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...