bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Grupa PZU powiększa się o kolejny bank

Grupa PZU powiększa się o kolejny bank

Dodano: 2016-04-03

Zgodnie z informacjami przekazanymi inwestorom przez Alior Bank, bank ten, należący do grupy PZU, zakupi za kwotę około 1,2 mld złotych znaczący pakiet akcji Banku BPH. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz obecnych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru.

Zawarcie umowy jest zgodne z wielokrotnie komunikowaną i konsekwentnie realizowaną przez Zarząd Alior Banku strategią rozwoju, opartą o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału. W wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Banku osiągną poziom ok. 60 mld złotych, co uplasuje Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym.

Nie ulega wątpliwości, że w wyniku tej transakcji Grupa PZU znacząco zwiększy swoją obecność na rynku bankowym. Z całą pewnością zwiększenie bazy klientów bankowych może też znacząco wpłynąć na dalszy rozwój bancassurance w ramach grupy PZU.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...