bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Grecki Life International w likwidacji

Grecki Life International w likwidacji

Dodano: 2017-07-11
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Grecki nadzór finansowy Bank of Greece cofnął licencję na prowadzenie działalności przez spółki z grupy Life International. Zarówno towarzystwo życiowe – Life International Life Insurance Company SA, jak i majątkowe – Life International General Insurance Company SA postawiono w stan likwidacji – poinformowało Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podmioty te nie spełniały wymogów finansowych dla prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na rynku greckim.

Life International General Insurance Company SA prowadziło m.in. obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W przypadku szkód spowodowanych przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w Life International na terenie Polski, poszkodowani mogą zgłaszać swoje roszczenia do PBUK lub do agentów PBUK: PZU bądź TUiR WARTA. W przypadku szkód spowodowanych na terenie Grecji, poszkodowani mogą zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio do greckiego funduszu gwarancyjnego. W przypadku natomiast szkód spowodowanych przez kierujących pojazdami ubezpieczonymi w Life International na terenie innych krajów niż Grecja, poszkodowani mogą zgłaszać swoje roszczenia do Biur Narodowych Systemu Zielonej Karty krajów miejsca zdarzenia.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...