bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GPW zakończyła rok z zyskiem niższym o 31%

GPW zakończyła rok z zyskiem niższym o 31%

Dodano: 2016-04-29

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiła wyniki za rok 2015, z których wynika, że osiągnięty przez GPW zysk netto był o 31 % niższy niż w 2014 roku i uplasował się na poziomie 26,3 mln zł. Kwota ta jest niższa o 13,3% od konsensusu oraz 6,6% od zysku uzyskanego w czwartym kwartale 2015 r.

W sumie w 2015 r. GPW osiągnęła 28,3 mln zł przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym. W 2014 roku wartość ta osiągnęła wysokość 34,4 mln zł. Również spadły przychody z obsługi emitentów z 6,2 mln zł (w 2014 r.) do 5,9 mln zł (w 2015 r.). Natomiast zwiększyły się przychody ze sprzedaży informacji z 9,6 mln zł do 10,3 mln zł. GPW poniosła w 2015 roku koszty działalności w wysokości 46,1 mln zł, co stanowi wzrost o 6 mln zł w porównaniu z poprzednim okresem.

W pierwszym kwartale tego roku GPW wypracowała 81 mln zł przychodów. Wynik ten jest o 8,1% niższy niż w analogicznym okresie sprzed roku i 3,3% niższy niż w poprzednim kwartale.

Wartość ofert IPO obecnych na rynku głównym i NewConnect w sumie wyniosła 72,9 mln zł. Jest to najgorszy wynik od pierwszego kwartału 2015 r., kiedy wartość ofert IPO w sumie wyniosła 29,2 mln zł.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...