bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Gothaer o ubezpieczeniu podróżnym

Gothaer o ubezpieczeniu podróżnym

Dodano: 2017-08-29

Towarzystwo ubezpieczeń Gothaer radzi, jak przygotować się do wakacyjnego wyjazdu na „wakacje po wakacjach”. Ubezpieczyciel zaznacza, że bardzo ważne jest, aby zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie.

Z raportu: „Jak i kiedy Polacy kupują ubezpieczenia turystyczne?”, przeprowadzonego przez Blue Media wynika, że wśród osób spędzających urlop w Polsce, co szósta kupuje polisę turystyczną. Zaledwie 7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zawsze zaopatruje się w ubezpieczenie turystyczne. Zdecydowanie częściej Polacy decydują się na zakup tego typu ochrony gdy wakacje mają spędzić za granicą (28 proc.).

– Jeżeli urlop spędzamy w kraju, podstawą jest polisa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jeśli poszkodowany złamał nogę np. podczas wspinaczki, poparzył się lub doznał innego trwałego uszczerbku na zdrowiu, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie – mówi Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A.

W przypadku pełnego zakresu ochrony, ubezpieczony ma zapewnione również pokrycie kosztów leczenia powypadkowego, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu i inne. – W takiej sytuacji bardzo ważna jest suma ubezpieczenia, ponieważ to od niej zależy wysokość wypłaconego świadczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia jest zbyt niska, zwrot, jaki otrzymamy może nie pokryć wszystkich kosztów powstałych na skutek wypadku – dodaje Anna Materny.

W sytuacji, gdy w wyniku naszych działań szkodę poniesie osoba trzecia, należy skorzystać z rozszerzenia polisy o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

– Kupując indywidualne ubezpieczenia podróżne ważna jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia, czyli maksymalna kwota odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie problemów zdrowotnych. Przed wyjazdem warto przeanalizować, ile płaci się za leczenie i transport medyczny w kraju docelowym, a następnie na tej podstawie wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia – mówi Anna Materny z Gothaer.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...