bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
GIODO powołał Komisję Ekspertów

GIODO powołał Komisję Ekspertów

Dodano: 2016-06-28
Publikator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołał Komisję Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Komisja została powołana m.in. w celu dokonania analizy niezbędnych zmian legislacyjnych w polskim systemie prawnym w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zadaniem ekspertów reprezentujących wiele różnych dziedzin i środowisk będzie także przygotowywanie opinii i opracowań dotyczących konkretnych rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu.

Do grona ekspertów została powołana grupa administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...