bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
GIODO podsumowuje konferencję o funkcji inspektora ochrony danych osobowych

GIODO podsumowuje konferencję o funkcji inspektora ochrony danych osobowych

Dodano: 2017-02-15
Publikator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyła się konferencja „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, którą zorganizował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W trakcie spotkania zostały przedstawione podstawy prawne regulujące wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych oraz roli i zadań, jakie będą powierzone tej funkcji. Powołanie w organizacjach inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ogólnego rozporządzanie o ochronie danych, które zacznie obowiązywać w państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 r. 

Wtorkową konferencję otworzyła dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W swoim wystąpieniu podkreśliła, że prawodawca unijny, przyjmując rozporządzenie, wzmocnił niezależność i pozycję inspektorów ochrony danych, czyli osób, które najczęściej będą kontynuatorami działań podejmowanych przez dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Wskazała, że rozporządzenie doprecyzowuje wymogi dotyczące fachowego przygotowania inspektorów, a jednocześnie zapewnia im większą ochronę. Zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia, administrator lub podmiot przetwarzający nie może odwołać ani karać inspektora za prawidłowe wypełnianie przez niego zadań. Dr Edyta Bielak-Jomaa zaznaczała również, że określony przez unijnego prawodawcę zakres zadań inspektorów wskazuje, iż osoby te mają przede wszystkim pełnić rolę doradczą i weryfikacyjną wobec działań i decyzji administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane. Podkreślała, jak ważne w tym kontekście jest zapewnienie im niezależności.

– Pojęcie niezależności należy odnosić przede wszystkim do wykonywania przez inspektora ochrony danych jego obowiązków i zadań. Jeśli jednym z tych zasadniczych jest doradzanie administratorowi danych w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia oraz monitorowanie tego przestrzegania, to zadania te powinny być realizowane jedynie przy założeniu, że swoje oceny i zalecenia inspektor może formułować w sposób suwerenny, wolny od jakichkolwiek nacisków i wpływów – tłumaczyła. – Innym przejawem niezależności jest oczywiście umiejscowienie w strukturze organizacyjnej. Inspektor ma bowiem bezpośrednio podlegać najwyższemu kierownictwu – dodała.

Wskazała także, że inspektorzy ochrony danych będą stanowić fundament nowego, skutecznego systemu ochrony danych. A zatem podnoszenie ich kwalifikacji będzie stanowić jeden z priorytetów GIODO.

Poza dr Edytą Bielak-Jomaa, w konferencji wzięli udział Jędrzej Niklas z Fundacji Panoptykon, Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO i dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.

Obrady zakończył panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy debatowali, jak obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) mogą przygotowywać się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...