bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
GIODO: Czy jesteś gotowy na RODO?

GIODO: Czy jesteś gotowy na RODO?

Dodano: 2017-05-26
Publikator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na rok przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przygotował zestaw pytań, który ma pomóc administratorom danych w ocenie stanu ich przygotowania do reformy systemu ochrony danych osobowych.

Administratorzy danych muszą dokonać szczegółowej weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, a w wielu przypadkach dokonać ich modyfikacji. Muszą się również przygotować na właściwą realizację zwiększonych praw osób, których dane dotyczą.

Jak zaznacza GIODO, niestosowanie się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych może m.in. skutkować odpowiedzialnością finansową – administracyjnymi karami pieniężnymi nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu albo odpowiedzialnością cywilną, gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo dochodzić od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową spowodowaną naruszeniem przepisów rozporządzenia.

Aby sprawdzić stan swojej wiedzy w tym zakresie i przeanalizować, czy wszystkie stosowane rozwiązania, procedury czy formularze są zgodne z nowymi zasadami przetwarzania danych osobowych, GIODO sporządziło zestaw pytań, będący jednocześnie wskazaniem najważniejszych zagadnień i obszarów, w których następować będą znaczące zmiany.

Inspektor zaznacza jednak, że przygotowany przez GIODO materiał wskazuje jedynie na podstawowe kwestie, o których mowa w RODO. Tymczasem pod uwagę często trzeba będzie brać m.in. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 (w przyszłości Europejskiej Rady Ochrony Danych), których polskie wersje językowe można już znaleźć na stronie internetowej GIODO.

Z listą podstawowych pytań można zapoznać się na stronie internetowej GIODO pod adresem:

http://www.giodo.gov.pl/data/loga/Giodo_web_long_page.jpg

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...