bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
GfK: 75% beneficjentów programu 500+ przeznaczyło środki na założenie lokaty lub zakup ubezpieczenia

GfK: 75% beneficjentów programu 500+ przeznaczyło środki na założenie lokaty lub zakup ubezpieczenia

Dodano: 2017-10-13
Publikator: GfK

Zgodnie z raportem GfK „Program Rodzina 500+ – pierwsza rocznica”, większość (70%) ankietowanych uczestników programu „Rodzina 500+” przyznaje, że dodatkowe wpływy z budżetu państwa poprawiły sytuację finansową ich gospodarstw domowych. Co piąta rodzina zaczęła po raz pierwszy oszczędzać, a 75% beneficjentów przeznaczyło część środków na lokaty czy ubezpieczenia.

„Nowe cele wydatków to nie tylko zmiana w codziennych zakupach. Co piąta rodzina zaczęła po raz pierwszy oszczędzać, a 3/4 rodzin przeznaczyło część swoich środków na lokaty czy ubezpieczenia. Pieniądze z programu wykorzystano również na wyposażenia mieszkań oraz wspólne spędzanie czasu poza domem” – podano w komunikacie. 

Również badani pozytywnie oceniają rządowy program 500+. Podkreślają, że od jego wprowadzenia wzrosły ich wydatki na konsumpcję. Wydatki na dobra FMCG przez 12 miesięcy funkcjonowania programu wzrosły o 1,3 mld zł.

Aż 23 proc. badanych przyznało, że w ich budżetach domowych pojawiły się nowe cele wydatków konsumpcyjnych, które nie były brane pod uwagę przed przystąpieniem do programu, w tym produkty finansowe. 

Ponadto, co druga rodzina objęta programem deklaruje, że stanowi on dla niej zachętę do powiększenia rodziny.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...