bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Getin Noble Bank i Credit Agricole zobowiązały się zmienić praktyki stosowane przy kredytach frankowych

Getin Noble Bank i Credit Agricole zobowiązały się zmienić praktyki stosowane przy kredytach frankowych

Dodano: 2016-04-05
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W sierpniu ubiegłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowanie przeciwko praktykom stosowanym przy naliczaniu stawki LIBOR przez Getin Noble Bank. 3 miesiące później, w listopadzie 2016 r., organ nadzoru podobną procedurę zastosował wobec działań Credit Agricole Bank Polska. W toku postępowania UOKiK wskazał na stosowanie przez te podmioty praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Dokładnie, chodziło o nieuczciwe obliczanie oprocentowania rat kredytu na podstawie stawki bazowej LIBOR. Pod koniec 2014 r. doszło do umocnienia kursu franka szwajcarskiego wobec złotego, co spowodowało podniesienie wysokości rat kredytów w CHF. Jednocześnie stawka LIBOR spadła do wartości ujemnej. Jednak, nie wszystkie banki, które w umowach kredytu zamieszczały zapis, że wysokość oprocentowania będzie obliczana na podstawie sumy stawki bazowej LIBOR i marży kredytowej, rzeczywiście uwzględniały w tym okresie ujemną stawkę LIBOR, gdy jej wartości bezwzględna przewyższała wartość marży.   

W związku z powyższym, Urząd postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające wobec wszystkich banków, oferujących klientom kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Organ nadzoru badał praktyki stosowane w tego typu produktach bankowych. Wyniki powstałe wskutek tych kontroli, tj. odpowiedzi banków, są dostępne na stronie: www.finanse.uokik.gov.pl.

W wyniku przeprowadzonego przez UOKiK postępowania, Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska doszły do porozumienia z organem nadzoru, dobrowolnie decydując się na zaprzestanie stosowania niedozwolonej praktyki i dokonanie rekompensaty klientom z tytułu niewłaściwe obliczonych rat kredytu.

Jak podaje w komunikacie prasowym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta: „Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska będą uwzględniały ujemną stawkę LIBOR przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna przewyższy wartość marży. Oznacza to, że ujemne odsetki należne kredytobiorcom będą pomniejszać bieżące raty kredytów lub pożyczek. Banki mają też stopniowo zwracać klientom kwoty naliczone i pobrane w okresie, kiedy nie uwzględniały ujemnej stawki LIBOR.” Poza tym, instytucje zobowiązały się do zamieszczenia decyzji Prezesa UOKiK na własnych stronach internetowych. Także pisemnie poinformują swoich klientów o wprowadzanych zmianach.

Obecnie UOKiK prowadzi 4 postępowania w sprawie praktyk naruszających interesy zbiorowe frankowiczów. Warto przypomnieć, że pierwsze decyzje Prezesa zostały wydane w grudniu 2015 r. W styczniu UOKiK nałożył ponad 6,5 mln zł na mBank za nieuwzględnianie ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF. Natomiast ING Bank Śląski sam zobowiązał się do zmiany negowanych przez regulatora praktyk. 

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...