bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Fundusz wypadkowy przyjęty przez Senat

Fundusz wypadkowy przyjęty przez Senat

Dodano: 2016-06-24

Senat przyjął ustawę o działalności leczniczej. Nowy akt prawny znosi obowiązek posiadania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, który zabezpieczał ryzyko placówek służby zdrowia w przypadku wystąpienia poszkodowanych z roszczeniem za błędy lekarskie popełnione przez pracowników szpitali.

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało nową ustawę, wyszło z założenia, że polisy są za drogie dla jednostek szpitalnych. Organizacja Pracodawcy RP oszacowała, że roczny koszt wykupu takiej polisy wyniósłby od 250 do 700 tys. zł. Podkreślili, że wartość ta jest nieadekwatnie wysoka względem budżetów placówek szpitalnych. Natomiast przeciętne kwoty odszkodowań liczone dla okresu 3-letniego wynoszą 60 tys. zł na jeden szpital.  

W związku z powyższym resort zaproponował powstanie funduszu wypadkowego, z którego będą wypłacane rekompensaty, w miejsce obowiązkowych polis.

– Idea unormowania odszkodowań jest słuszna, ale wykonanie obarczone dużym błędem. Największym problemem jest już sama definicja zdarzenia medycznego, w założeniu którego nie powinno się szukać winnego, tylko ograniczyć maksymalnie skutki – uważa dr Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. – To, co zaproponowano, jest bliższe definicji błędu medycznego – dodaje.

Obecnie funkcjonujący system orzekania o błędzie lekarskim składa się z kilku etapów. Po pierwsze o tym, czy doszło do zaniechania po stronie placówki zdrowia decyduje komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W kolejnym etapie organ przekazuje swoje rozstrzygnięcie do szpitala, w którym doszło do nieprawidłowości, prosząc, aby dyrekcja ośrodka ustaliła adekwatną wysokość odszkodowania. W rzeczywistości szpitale wyznaczają korzystne dla siebie kwoty, które są absurdalnie niskie, co powoduje, że poszkodowani kierują swoje roszczenia przeciwko szpitalom do sądów. W efekcie proces wydłuża się, a wysokość odszkodowania zależy od rozstrzygnięcia sądu i jest mało przewidywalna dla oskarżonych jednostek.      

Teraz ustawa wprowadzająca fundusz wypadkowy czeka na podpis Prezydenta.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...