bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Frankowicze oskarżają prezesa UOKiK

Frankowicze oskarżają prezesa UOKiK

Dodano: 2016-06-14

Frankowicze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu przerzucają odpowiedzialność za kłopoty związane z kredytami w obcej walucie na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich zdaniem instytucje państwowe, zwłaszcza UOKiK, nie przyczyniły się do wcześniejszego uregulowania rynku i zapobieżenie bieżącym problemom.

Frankowicze swoje roszczenia kierują do Prezesa Rady Ministrów, który sprawuje nadzór nad działalnością UOKiK. Podnoszą, że ten odmówił wszczęcia postępowania po skargach klientów mBanku na stosowane przez tę instytucję praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Domagają się od premiera rozpoczęcia kontroli w Urzędzie dotyczącej możliwości pojawienia się zaniedbań po stronie organu.   

Wskazywane przez frankowiczów praktyki naruszające zbiorowe interesy dotyczące obecnych we wzorcach umownych klauzul niedozwolonych. W liście skierowanym do Beaty Szydło napisali: „(…) Wnoszę o zbadanie sytuacji, w szczególności pod względem popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, dotyczącego działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego”.

Wcześniej podobne skargi na prezesa UOKiKu zostały przekazane do Najwyższej Izby Kontroli. NIK zapowiedział, że przeprowadzi stosowną kontrolę, a także skierował skarżących do prezesa Rady Ministrów.

Na razie Kancelaria Rady Ministrów wystosowała do prezesa UOKiK prośbę o przedstawienie stanowiska Urzędu w tej sprawie. 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...