bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Europejskie Centrum Odszkodowań wypracowało 16 mln zysku w I poł. 2016 r.

Europejskie Centrum Odszkodowań wypracowało 16 mln zysku w I poł. 2016 r.

Dodano: 2016-08-25

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) opublikowało swoje wyniki finansowe za okres pierwszego półrocza 2016 r. Od stycznia do czerwca br. spółka wypracowała niecałe 16,5 mln zł zysku netto, tj. o 5 mln zł (40%) więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. EuCO w minionym półroczu uzyskało ze sprzedaży przychody w wysokości prawie 47 mln zł, co stanowi wzrost o 2 mln zł (4,6%) względem I poł. 2015 r.

Rynek odszkodowań w Polsce cały czas się rozwija. Wśród poszkodowanych zwiększa się świadomość możliwości dochodzenia roszczeń, towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej przyznają też wyższe kwoty odszkodowań i częściej do porozumienia dochodzi już na etapie przedsądowym. Na naszym rynku najlepiej rozwijają się duże, profesjonalne  firmy odszkodowawcze, takie jak EuCO. Jesteśmy dla ubezpieczycieli silnym partnerem, a dzięki naszemu doświadczeniu,  rozbudowanej sieci sprzedaży oraz innowacyjnym produktom  i usługom możemy generować znaczny zysk. Korzystają z tego nasi akcjonariusze, blisko 90 procent zysku netto za 2015 rok wypłacamy w formie dywidendyskomentował wyniki Krzysztof Lewandowski, Prezes Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Sukces EuCO jest efektem wielu zmian, jakie wprowadziła spółka w model zarządzania organizacją. W przeciągu ostatniego półrocza wprowadzono program szkoleniowy skierowany dla osób zajmujących się sprzedażą. Firma bardzo dobrze radziła sobie na rynkach zagranicznych. W Rumunii osiągnęła pozycję lidera w sektorze odszkodowań osobowych. W I poł. 2016 r. wartość spraw prowadzonych na tym rynku wynosiła 73 mln zł.

W 2015 r. firma powiększyła o 50% swoje przychody z zysku, uzyskując w ten sposób 91 mln zł, dzięki czemu zysk spółki również wzrósł o połowę do poziomu 22,6 mln zł. Prawdopodobnie obecny rok przyniesie także rekordowe wyniki finansowe. Po pierwszym kwartale 2016 r., Zarząd spółki podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Na ten cel przeznaczono 20,048 mln zł. Wypłata środków jest zaplanowana na 8 września br. Zdaniem ekspertów z Inwestycje.pl, w porównaniu z aktualnym kursem akcji EuCO, kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidend może przynieść stopę dywidendy na poziomie 8 proc., co stawia ”EuCO  w czołówce spółek, które w największym stopniu podzielą się zyskiem z akcjonariuszami”.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. to największa w Polsce i Europie Środkowej firma odszkodowawcza. Grupa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Spółka współpracuje z ponad 30.000 agentów w całej Polsce oraz 5.000 w Europie. Od 2010 roku jest notowana na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...