bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Europejscy ubezpieczyciele zebrali prawie 1,5 bln euro składek

Europejscy ubezpieczyciele zebrali prawie 1,5 bln euro składek

Dodano: 2022-03-25

24 marca 2022 r. opublikowano najnowszy raport Insurance Europe, z którego wynika, że w 2020 r. europejscy ubezpieczyciele wypłacili każdego dnia odszkodowania o wartości wynoszącej prawie 2,8 mld euro. Jedocześnie europejska branża ubezpieczeniowa, inwestując w gospodarkę ponad 10,6 bln euro, okazała się długoterminowym inwestorem.

Łączny przypis składki brutto ubezpieczyli zrzeszonych w Insurance Europe wyniósł prawie 1,3 bln euro.

Natomiast odszkodowania i świadczenia wypłacone klientom w Europie w 2020 r. wyniosły 1,010 bln euro. Obszary ubezpieczeń majątkowych i pozakomunikacyjnych oraz osobowych odnotowały dwucyfrowe stopy wzrostu wartości wypłat. Było to wynikiem znaczących strat ze względu na katastrofy naturalne oraz wyższych roszczeń z tytułu kosztów prawnych, morskich, lotniczych, transportowych oraz strat finansowych.

Europejski rynek ubezpieczeniowy tworzy 4909 firm, które zatrudniają ok. 922 tys. bezpośrednich pracowników. Dodatkowo, wg szacunków EIOPA, w 2020 r. w 25 państwach EOG działało ponad 815 tys. pośredników – w tym brokerów oraz agentów.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przywołanym przez Insurance Europe rankingiem największych europejskich grup ubezpieczeniowych, który został opublikowany w lipcu 2021 r. przez Mapfre Economic Research, trzech największych ubezpieczycieli na obszarze Europy to: AXA – 93 915 mln euro przypisu w 2020 r., Allianz – 82 986 mln euro oraz Generali – 70 704 mln euro.

 

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...