bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
ESG, czyli środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny

ESG, czyli środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny

Dodano: 2022-12-13
Publikator: Informacja prasowa

ESG jest obecnie gorącym trendem w inwestowaniu, ponieważ coraz większa część portfeli zarówno inwestorów indywidualnych, jak i dużych instytucji jest przeznaczana na strategie zrównoważonego rozwoju.

W ciągu najbliższych lat ESG stanie się główną siłą napędową rynku. Do 2026 r. wartość aktywów ESG będzie rosła o prawie + 13 proc. rocznie, osiągając poziom 34 bln USD, podczas gdy wzrost całego rynku wyniesie tylko + 4,3 proc.

Ze względu jednak na ograniczoną ilość dostępnych danych, ESG spotkał się z krytyką dotyczącą:

  • potencjalnych konfliktów interesów;
  • wyników finansowych;
  • wymierności.

W opinii ekspertów, o ile pierwsze dwa punkty wydają się być wyolbrzymione – rozwiązywanie kompromisów jest istotą zarządzania, a w dłuższej perspektywie czynniki niefinansowe stają się istotne z finansowego punktu widzenia, o tyle problem dostępności informacji pozostaje aktualny.

Sytuacja jednak prawie na pewno powinna ulec poprawie np. ze względu na liczne nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji.

Podczas gdy ocena postępu w zakresie środowiska naturalnego – „E” w ESG – jest możliwa w coraz większym stopniu, sytuacja jest trudniejsza w przypadku odpowiedzialności społecznej („S”) i ładu korporacyjnego („G”), zgodnie z wymogami nowej Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Ocena wpływu wymaga bowiem nie tylko wiedzy o stanie obecnym, ale również o niezbędnych ścieżkach transformacji społecznej, które są zgodne z celami społecznymi.

Przypomnijmy, że wprowadzamy nowe podejście do tego wyzwania, które wykorzystują Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przyjęte przez ONZ. Zmiana z ograniczonego nastawienia na transformację klimatyczną do włączenia wszystkich 17 SDG jako celów transformacji daje ostatecznie pełny obraz w zakresie ESG, otwierając drogę do sprawiedliwej transformacji.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...