bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
ESG, czyli środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny

ESG, czyli środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny

Dodano: 2022-12-13
Publikator: Informacja prasowa

ESG jest obecnie gorącym trendem w inwestowaniu, ponieważ coraz większa część portfeli zarówno inwestorów indywidualnych, jak i dużych instytucji jest przeznaczana na strategie zrównoważonego rozwoju.

W ciągu najbliższych lat ESG stanie się główną siłą napędową rynku. Do 2026 r. wartość aktywów ESG będzie rosła o prawie + 13 proc. rocznie, osiągając poziom 34 bln USD, podczas gdy wzrost całego rynku wyniesie tylko + 4,3 proc.

Ze względu jednak na ograniczoną ilość dostępnych danych, ESG spotkał się z krytyką dotyczącą:

  • potencjalnych konfliktów interesów;
  • wyników finansowych;
  • wymierności.

W opinii ekspertów, o ile pierwsze dwa punkty wydają się być wyolbrzymione – rozwiązywanie kompromisów jest istotą zarządzania, a w dłuższej perspektywie czynniki niefinansowe stają się istotne z finansowego punktu widzenia, o tyle problem dostępności informacji pozostaje aktualny.

Sytuacja jednak prawie na pewno powinna ulec poprawie np. ze względu na liczne nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji.

Podczas gdy ocena postępu w zakresie środowiska naturalnego – „E” w ESG – jest możliwa w coraz większym stopniu, sytuacja jest trudniejsza w przypadku odpowiedzialności społecznej („S”) i ładu korporacyjnego („G”), zgodnie z wymogami nowej Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Ocena wpływu wymaga bowiem nie tylko wiedzy o stanie obecnym, ale również o niezbędnych ścieżkach transformacji społecznej, które są zgodne z celami społecznymi.

Przypomnijmy, że wprowadzamy nowe podejście do tego wyzwania, które wykorzystują Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przyjęte przez ONZ. Zmiana z ograniczonego nastawienia na transformację klimatyczną do włączenia wszystkich 17 SDG jako celów transformacji daje ostatecznie pełny obraz w zakresie ESG, otwierając drogę do sprawiedliwej transformacji.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...