bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
ESG – czy to tylko moda?

ESG – czy to tylko moda?

Dodano: 2022-07-27

Koncepcja ESG zakłada, że celem firmy nie powinien być wyłącznie osobisty interes ekonomiczny. Biznes powinien nieść szeroko pojmowane korzyści dla wszystkich interesariuszy, społeczności lokalnej oraz środowiska. Tylko w taki sposób przedsiębiorstwo może zapewnić sobie oraz otoczeniu, w którym funkcjonuje, zrównoważony rozwój i stabilizację.

Przypomnijmy, ESG odnosi się do trzech elementów: środowiska, społeczeństwa i zarządzania. To czynniki niefinansowe, które są wykorzystywane przez inwestorów do oceny inwestycji, stabilności firmy. Czynniki środowiskowe zwracają się w stronę świata naturalnego, społeczne dokonują analizy sposobu, w jaki firma traktuje ludzi wewnątrz i na zewnątrz organizacji, z kolei czynniki związane z zarządzaniem zwracają się w stronę sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Zaledwie kilkanaście lat temu pytania w duchu – „Czy ten samochód nie szkodzi środowisku?” – były pomijane. Obecnie chociażby rosnąca popularność samochodów elektrycznych (kosztujących znacznie więcej) pokazuje, że kwestie środowiskowe nie są obojętne. Spełnienie kryteriów ESG jest dowodem na jakość wykonywanego biznesu. Z kolei wysoka jakość wpływa na wizerunek, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz na lojalność klientów. Odpowiedzialność firmy wiąże się z wynikami finansowymi, a w konsekwencji, generowanymi stopami zwrotu dla inwestorów.

Kryteria ESG powinny być traktowane jako część strategii firmy. Śmiało można stwierdzić, że jest to trend makro, który bardzo szybko rozpędza się. Obecnie inwestorzy podejmują decyzje w oparciu o faktyczne działania, a nie tylko deklaracje firmy. Przedsiębiorstwa są rozliczane z realizacji celów skupiających się na ochronie środowiska, odpowiedzialności społecznej czy ładu korporacyjnego.

Trend ten postępuje ze względu na racjonalność biznesową. Stąd też inteligentny oraz odpowiedzialny inwestor nie powinien traktować ESG jako tymczasowej mody.

 

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie